Log på Kontakt Oversigt Forside

Sidste nyt

Læs mere om:

Endelig lykkedest det!
Ministerbesøg i AGWAPLAN-projektet
19. juni 2009

Ekskursion til England
3. februar 2009

Indlæg fra the International AGWAPLAN Conference 2009
30. januar 2009

Workshop om Integreret Rådgivning
28. januar 2009

Mere miljø i rådgivningen af landmænd
Grundstenen i projektet er at fremskaffe den bedst mulige viden om landbrug og miljø til brug for en samlet landbrugs- og vandmiljørådgivning på den enkelte bedrift. Der sættes fokus på såvel landmandens ønsker til drift og økonomi som de overordnede mål for opfyldelse af kravene i EU's vandrammedirektiv.

Miljømål fastlægges
Der er tre pilotområder: Norsminde Fjord med opland, Ravn Sø med opland og et drikkevandsområde ved Hinnerup vandværk. Der fastsættes foreløbige tålegrænser for de tre vandområder, og belastningen fra oplandet vurderes. Hermed får man et mål for hvilke reduktioner, der skal nås for at opnå en balance mellem vandmiljøet og landbrugsdriften.

Vurdering af målopfyldelse
Den evt. frivilligt ændrede landbrugsdrift der følger med bevidstheden om effekter af forskellige former for landbrugsdrift, vil blive vurderet op imod de fastsatte tålegrænser der er i de tre pilotområder.

 

Et pilotprojekt
Det er tanken at projektet kan fungere som model for, hvordan man kan opfylde de krav, der følger af vandplanerne i 2009 og finde de løsninger, som er optimale for både miljøet og landbruget.


 


 
    
 

 
 
LIFE - Aqwaplan  - Disclaimer - Cookiepolitik
Invitation til Nordisk Jordbrugsforsknings konference om implementering af Vandrammedirektivet. Konferencen finder sted den 12. - 13. oktober 2009 i Norge.

Læs mere.

AGWAPLAN-konference

blev afholdt den 14.-15. januar 2009 i Herning

Læs mere.

Data om vand- og naturplanlægningen i forhold til Natura 2000 og Vandrammedirektiv.